Koronavirus #OstaniDobro

Psihološki savjeti koji će nam pomoći preživjeti izolaciju Najveće je umijeće kada čovjek može ostati sam sa sobom, u potpunoj izolaciji bez interakcija. Suočavati se sa svojim strahovima, neizvjesnošću, pitajući se do kada moram izdržati? Na to pitanje, trenutno, nema odgovora ali ne znači da ga kroz nekoliko tjedana, mjeseci ili godina, neće biti. Uvijek […]

Read More

IT’S A 3D WORLD

Film title: IT’S A 3D WORLD Sentence: Heritage, technology, imagination About the film: Will science make it to the future? On the one side we hear the murmur of the sea, while on the other the sound of 3D printers at work. The interaction of 3D technologies and cultural heritage preservation is an even greater […]

Read More